Vitaliteit

Niet te koop

Een goede gezondheid voor ouderen is het rijkste bezit. Talrijk zijn de uitspraken over hoe belangrijk je gezondheid eigenlijk is. En het lijkt erop dat de meeste van die uitspraken wel kloppen. Vooral op oudere leeftijd is een zo goed mogelijke gezondheid van ongelofelijk belang. Want veel hangt daarmee samen, bijvoorbeeld je mobiliteit, je motivatie voor de dag en je plezier. Gezondheid en vitaliteit zijn helaas niet te koop.

Instandhouden

Dat je lichamelijke gezondheid samenhangt met je geestelijke gezondheid wordt naarmate je ouder wordt steeds duidelijker. Er zijn allerlei richtlijnen op het gebied van voeding, vitamine voor ouderen, beweging en adviezen voor je brein. Het is gelukkig zo dat meer bewegen ook meteen goed is voor je brein! Dat scheelt weer.

Je totale gezondheid verbeteren of in ieder geval proberen zo te houden kan op veel verschillende manieren. Als je stopt met werken is het belangrijk om na te denken hoe je je brein, lijf, geest en de combinatie hiervan, zo gezond mogelijk houdt. 60andMore wil je daarbij inspireren en je goeie artikelen en tips aanreiken.

Hogere levensverwachting

Uiteindelijk gaat het lichaam natuurlijk slijtage of gebreken vertonen. Ook al zorg je als ouderen voor de inname van de juiste vitamine en dergelijke. Dat kan bijna niet anders. De kunst is hoe je daar mee om gaat. Ook daarbij kan 60andMore je informatie, artikelen aanbieden die een helpende hand kunnen zijn. Vooral de laatste jaren staan de kranten, internet en nieuws vol van de toenemende vergrijzing en de daarbij behorende problemen. Laten we die problemen als een uitdaging zien.

Ouderdom is meer dan terugtrekken uit arbeid, verlies van kracht en andere onplezierigheden. Het hangt nauw samen met de zinvolheid die de oudere zelf geeft aan zijn bestaan.

Doorgaan

Je kan de tijd die voor je ligt ook vanuit een nieuwe benadering bezien, een benadering die gekenmerkt wordt door ‘doorgaan’ in plaats van ‘afbouwen’.  Een periode die net als andere periodes in een mensenleven zijn eigen problemen en eigenaardigheden kent, maar ook zijn eigen kansen en mogelijkheden. Het werken aan de gezondheid voor ouderen is daarbij belangrijk. 60andMore wil graag de kansen en mogelijkheden schetsen die tegenwoordig binnen handbereik zijn. Maar wel met realisme.

 

Middels deze link kom je bij alle Artikelen over Vitaliteit.