sociale contacten voor ouderen
Leefstijl voor ouderen

Het belang van contacten en vrienden. Een community?

Er wordt veel geschreven over het belang voor ouderen van sociale contacten en het onderhouden van contacten. Sociale contacten zijn voor ouderen essentieel. Juist bij het ouder worden en nadat je bent gestopt met werken, slinkt je netwerk. Je komt lastiger in contact met nieuwe mensen. Het wordt een uitdaging om nieuwe vriendschappen aan te gaan. Het is lastig om op een spontane en ongedwongen wijze met onbekende mensen een vriendschappelijke relatie op te bouwen. Daar is meer lef en energie voor nodig dan toen je twintig was, of toen je nog werkte en via je werk mensen leerde kennen. Maar vrienden en contacten maken het leven leuker en beter.

Heb jij voldoende contacten?

Uit onderzoek blijkt dat ouderen met voldoende vriendschappelijke relaties een grotere kans hebben de 100 te halen. De vraag die je je daarbij kan stellen is: wat zijn ‘voldoende’ relaties? Zijn dat er meer dan tien of twintig? Niet elk contact heeft uiteraard dezelfde waarde of inhoud. Dus het is geen kwestie van kwantiteit. Je vrienden van de leesclub waarmee je een keer per maand samen over boeken spreekt, staan op een andere plaats in je netwerk dan je kinderen. Je partner waar je, naar we hopen, de meest diepe relatie mee hebt, telt wellicht voor 20 of 50 meer afstandelijke relaties. Maar ja, het is geen kwestie van optellen en aftrekken.

De behoefte is verschillend

De ene mens is de andere niet. De ene mens heeft meer behoefte aan aanspraak en een praatje dan de ander. Dus de behoefte aan contacten is per mens verschillend. Je hebt kluizenaars die het heerlijk vinden om alleen te zijn, alleen

op vakantie te gaan, alleen in stilte in de tuin te werken. Je hebt daarentegen ook mensen die niet zonder een dagelijks praatje kunnen. Die misschien het liefst uren met iemand aan de telefoon hangen, gewoon om over ditjes en datjes te praten.

Zoveel mensen, zoveel behoeftes, maar het hebben van sociale contacten is voor de mens, dus ook voor ouderen, wel één van de fundamenten voor zijn mens-zijn. In de relatie naar anderen kan je je afstemmen: op de ander, op je zelf en op de wereld. Het geeft zinvolheid, het brengt je inzicht en geeft je vreugde en soms ook verdriet. Dat alles is onderdeel van het leven.

Diversiteit van contacten

Sociale groep, relaties, vriendschap, buren, kinderen, klein-kinderen, broers, zusters, familieleden, oud-collega, bridge-partner, wandelmaatje, fietsvriend, buurtvereniging, leesclublid, mede-muzikant, facebook-relatie, vrienden van de tuinvereniging, eetmaatje, medelid van een actiegroep, het zijn allemaal vormen van contact en van relaties. De één diepgaander dan de ander. De één meer voor gezelligheid, de ander meer dienstbaar, of een combinatie van deze twee.

Voor 60andMore zijn contacten belangrijk. Het artikel van Marijke Coert onder de titel “Pensionering: Nieuwe kans of gevoelens van eenzaamheid ……..” en het artikel van André Leijenhorst “Gedreven ouder worden” vertellen erover. Gezien het belang van contacten en het feit dat het op peil houden van contacten juist voor ouderen best lastig is, biedt 60andMore binnenkort een contactfaciliteit, ook wel community genaamd.

Community

Community is een begrip dat voor veel mensen geen uitleg meer behoeft. Maar het begrip blijft ook altijd wel wat vaag. Daarom is het goed om stil te staan bij wat 60andMore wil verstaan onder een ‘community’.

In zijn simpelste omschrijving is een community een groep mensen met een gezamenlijk doel, belang of interesse. Voor 60andMore is dat het aanknopen van nieuwe contacten met gelijkgestemden. Dat start via online contact in de community en kan zich ontwikkelen naar offline contact. Daarmee ontstaat een groep van gelijkgestemden, van vrienden en vriendinnen. Online hebben de leden van de community met elkaar contact via electronische (communicatie) media: facebook, twitter, mail, whats app e.d.

Online én Offline

Het begrip community beperkt zich vaak tot deze online wereld van internet. Voor 60andMore is ook de offline wereld van groot belang, zeg maar de wereld van vlees-en-bloed. De wereld waarin je elkaar in levende lijve ontmoet, dat is de fysieke community. De waarde van contacten in de offline wereld is natuurlijk heel anders dan die van de online wereld.

sociale contacten bij de koffieHet grote voordeel van online communities is dat je erg makkelijk met elkaar contact legt en onderhoudt. Het is via internet veel makkelijker om nieuwe ‘online-vrienden’ te maken. De drempel blijkt veel lager om op deze wijze naar onbekende mensen persoonlijke zaken te vertellen. Uiteraard vereist dat ook weer de nodige voorzichtigheid. Het onderhouden van contacten met online vrienden vereist ook een ander soort aandacht dan het onderhouden van contacten met offline vrienden, de mensen die je in levende lijve ontmoet.

Community doelstelling van 60andMore

De community doelstelling van 60andMore is om de contacten van de 60andMore leden te verrijken en te verbreden. Startend met online contacten met gelijkgestemden, kan dit, al naar gelang de behoefte, doorontwikkelen naar contacten in levende lijve. 60andMore wil zich daarbij nadrukkelijk niet ontwikkelen tot een datingsite. Voor ons is juist de diversiteit van contacten voor ouderen belangrijk. Het gaat om de helpende hand te bieden bij het aangaan van nieuwe contacten, en het onderhouden van die contacten zonder een vooropgezet plan. Gewoon omdat het belangrijk en leuk is die sociale contacten als ouderen te hebben en te koesteren.

Gelijkgestemden

Het woord ‘gelijkgestemden’ vereist ook enige toelichting. Gelijkgestemden of gelijkgezinden hebben iets wat ze met elkaar delen. Ze hebben iets waarin ze met elkaar overeenstemmen. Juist die overeenstemming maakt dat zo’n contact een natuurlijk karakter heeft. Omdat je iets deelt, kan je het met elkaar juist daarover hebben en via via kom je dan op mogelijk meer gelijkenissen of gezamenlijke interesses. Dat geeft aan een contact in de community diepgang en zinvolheid. Het maakt het ook leuk en waardevol.

Vinden van gelijkgestemden

Hoe ontdek je nu in een community wie als ‘gelijkgestemde’ kan worden aangemerkt? 60andMore zal faciliteren in het verbinden van mensen die dezelfde interesses delen. Soms gaat het om mensen:

  • die hetzelfde doel hebbensociale contacten tijdens de maaltijd
  • die misschien dezelfde activiteiten willen ondernemen
  • die beiden gewoon op zoek zijn naar een gezellig contact
  • die enkel, maar niet minder belangrijk, belevenissen met elkaar willen delen
  • die dezelfde interesses hebben
  • die beiden op zoek zijn naar reisgezelschap
  • die een eetmaatje zoeken
  • die vriendschappen willen ontwikkelen
  • die op zoek zijn naar een nieuwe huisgenoot of bewoner van de woongemeenschap

Maar alles begint met een onlinecontact tussen leden van de community. Wil je op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen van de 60andMore-community, schrijf je dan in op onze nieuwsbrief.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *