Inspiratie voor ouderen

Cijfers over de vergrijzing van de bevolking

Aantal 60 plussers in 2020 en 2030

Het is goed om te weten waar we het over hebben als we spreken over de vergrijzing van de bevolking. Harde cijfers zijn daarin verhelderend.

Anno 2020 is 26% (4,5 mlj) van de totale 17,3 miljoen Nederlanders 60 jaar of ouder. In 2030 zal dat zijn gegroeid naar 30% (5,4 mlj). Er zijn dan in totaal 17,9 miljoen inwoners. Dat betekent dat er elk jaar ongeveer 100.000 mensen boven de 60 jaar bijkomen. Dit kan worden berekend op basis van cijfers van het CBS.

De bevolkingsopbouw van Nederland verandert dus significant. In taartpunten ziet dat er als volgt uit (aantallen x1000) .

Er zitten in de cijfers van het CBS nog veel meer interessante zaken rond leeftijdsopbouw. Voor diegene die van statistieken houden bijgaand de link naar de brongegevens:

Link naar cijfers CBS

 

In bijgaand artikel van de NOS wordt over de vergrijzing van de bevolking in Nederland geconstateerd dat van de 60 and More populatie er een toenemend aantal alleenstaand zijn:

NOS d.d. 18-12-2018

One Comment

  • Edith Zaicsek

    Het is in mijn opinie niet logisch dat er een statische onderverdeling is in de leeftijdscategorien 60-64 en 65-69. Aangezien de huidige AOW-leeftijd op 67/68 ligt zou het statisch interessanter zijn om de leeftijdscategorie 60-68 in te voeren. Het is maatschappelijk niet interessant om te weten hoeveel mensen er 60 jaar of ouder zijn, maar hoeveel mensen de AOW leeftijd hebben bereikt.

Leave a Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *