Vitaliteit

Een goede gezondheid en vitaliteit zijn voor ouderen het rijkste bezit. Talrijk zijn de uitspraken over hoe belangrijk je gezondheid eigenlijk is. En het lijkt erop dat de meeste van die uitspraken wel kloppen. Vooral op oudere leeftijd is een zo goed mogelijke gezondheid van ongelofelijk belang. Want veel hangt daarmee samen, bijvoorbeeld je mobiliteit, je motivatie voor de dag en je plezier. Gezondheid en vitaliteit zijn helaas niet te koop.

Doorgaan
Je kan de tijd die voor je ligt vanuit een nieuwe benadering bezien, een benadering die gekenmerkt wordt door ‘doorgaan’ in plaats van ‘afbouwen’. Door te kijken naar de mogelijkheden, wat kan je nog wel, in plaats van naar de dingen die je nu niet meer kan. De periode voor je kent net als andere periodes in een mensenleven zijn eigen problemen en eigenaardigheden, maar ook zijn eigen kansen en mogelijkheden. Het werken aan de vitaliteit voor ouderen is daarbij belangrijk. 60andMore wil graag de kansen en mogelijkheden schetsen die tegenwoordig binnen handbereik zijn. Maar wel met realisme.

  • Vitaliteit

    Het belang van veerkracht: een cursus

    De Open Universiteit geeft dit voorjaar een cursus over Positief Ouder Worden. Het blijkt dat de mate waarin je je veerkracht weet te behouden, veel zegt over de wijze waarop je ouder wordt. Wat is precies “veerkracht”? Veerkracht kan worden gezien als het vermogen om te herstellen van stress en tegenslag. De kracht om na…