Inspiratie voor ouderen

60andMore biedt inspiratie voor ouderen. Het reikt je artikelen, tips en ideeën aan. De site wil je helpen inzicht te krijgen in je levensfase van 60andMore. Het wil je beelden aanreiken om over na te denken, om te overwegen. Beelden die tot doel hebben een mind-shift te bereiken: een mind-shift weg van de traditionele kijk op ‘ouder-worden en ouder-zijn’. Beelden die je helpen helder te krijgen hoe jij tegen ‘ouder-zijn’ aankijkt. Hoe wil jij je leven na je pensionering invullen?